Het Wargaren 12, 5397 GN Lith

Coronamaatregelen per medio mei

  • – Per overzetting slechts 20 fietsers voetgangers toegestaan
  • – Mondkapjes worden per 1-6 verplicht voor iedereen die niet in een afgesloten voertuig zit. 

– Vanaf maandag 11 mei varen alle veren weer volgens het normale zomerrooster.

I.v.m de beperkte ruimte aan dek laten wij voorlopig maximaal 20 fietsers/voetgangers per overtocht toe. Daarmee willen wij u de ruimte geven om afstand te kunnen houden van elkaar.

Komt u vaker over? koop dan een strippenkaart. het bedrag kunt pinnen. 

jaarpas-animatie