Het Wargaren 12, 5397 GN Lith
Stremmingen

Er zijn geen stremmingen

SMS dienst
SMS-animatie2014-v2

Geen verkeersmaatregelen ivm Dijkenloop op 3-9-2017

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in verband met de jaarlijkse dijkenloop op zondag 3 september GEEN stremmingen van onze veren. 

Het programma van de Dijkenloop is drastisch ingekort en de marathon en skeeler wedstrijd zijn komen te vervallen waardoor de Maasdijk niet meer afgesloten hoeft te worden. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gemeente West Maas en Waal

http://www.dijkensport.nl/nl/

 

jaarpas-animatie