Het Wargaren 12, 5397 GN Lith

FNV BREEKT ONDERHANDELINGEN MAASVEREN AF

LITH- Een eerste gesprek tussen bestuur van de Maasveren en een delegatie van FNV is voortijdig door FNV afgebroken. Beide partijen zaten om tafel om een oplossing te zoeken voor de cao van de Maasveren die per 31 december afloopt.
Het bestuur van de Maasveren heeft conform de regels de cao opgezegd. Zittende medewerkers behouden hun bestaande rechten. Vanaf januari wordt het Arbeidsreglement van de sector Binnenvaart gevolgd. Dat zorgt op termijn voor een kostenbesparing en door een landelijk model te volgen wordt toekomstige arbeidsonrust vermeden.
De vakbond houdt echter vast aan het verlengen van de opgezegde cao en heeft de afgelopen week acties gevoerd om haar eisen af te dwingen.
Het bestuur heeft de vakbond uitgenodigd voor een overleg, dat maandagochtend plaats vond. In dat overleg heeft het bestuur een aanbod gedaan om toch de huidige cao voor twee jaar te verlengen. Voorwaarde is dat de onregelmatigheidstoeslag vanaf het nieuwe jaar alleen geldt voor medewerkers die ook daadwerkelijk onregelmatig werken. Daarnaast is een eis van het bestuur om gedurende de looptijd van de cao samen met medewerkers en vakbond aansluiting te zoeken bij een andere, landelijke cao. Doel is om arbeidsonrust in de toekomst te voorkomen. Volgens FNV is het echter onbespreekbaar om aansluiting te zoeken bij een andere cao. Daarop heeft FNV het gesprek afgebroken.
Het bestuur realiseert zich dat het weglopen van FNV vermoedelijk tot nieuwe stakingsacties zal leiden. Daar wordt het publiek de dupe van en zet de financiƫle positie van de stichting verder onder druk. Het bestuur blijft uiteraard bereid om met de vakbond verder te overleggen.

jaarpas-animatie