Het Wargaren 12, 5397 GN Lith

Jaarpassen

Opzeggen jaarpas

Stichting Maasveren neemt kennis van het voornemen de jaarpas te beëindigen maar de jaarpas kan pas formeel beëindigd worden door de pas conform de algemene voorwaarden aan ons te retourneren.

Uw jaarpas zal pas beëindigt worden nadat we de pas retour hebben ontvangen.

Pages: 1 2