Het Wargaren 12, 5397 GN Lith

Nieuwsbrief voor onze Reizigers.

Lith, december 2021
Beste reizigers,
U heeft het vast al gemerkt of gelezen: FNV Havens voert al een tijdje acties op onze vijf veerponten. Daar heeft u als reizigers last van en dat betreuren wij zeer.
Stichting de Maasveren vindt het belangrijk dat u als reiziger op een veilige, duurzame en betaalbare manier wordt overgezet. Dit doen onze veerponten al tientallen jaren en dat willen we ook in de toekomst blijven doen.
De afgelopen drie jaar leed de stichting fors verlies en dat is ook dit jaar weer het geval. Het afgelopen jaar pasten we onze dienstverlening aan en verhoogden we de tarieven om het verlies te beperken. De kosten nemen alleen maar toe en worden door u, de reiziger, betaald. Immers de inkomsten van de stichting bestaat voor 95 procent uit de veergelden die u betaalt als u wordt overgezet.
Als we de komende jaren verlies blijven draaien, moeten we onze dienstverlening gaan beperken of – in het ergste geval – gaat de stichting failliet. Dat willen we voorkomen!
Om als stichting financieel gezond te blijven is het noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers marktconform te maken. We zegden daarom per 31 december 2021 de huidige ondernemings-cao op en gaan verder met een eigen arbeidsreglement. De rechten die onze medewerkers hebben opgebouwd in de ondernemings-cao blijven uiteraard geldig. Zij gaan er geen cent op achteruit!
De huidige loonschalen lopen tot maximaal € 3.645,– per maand, aangevuld met een vaste maandelijkse onregelmatigheidstoeslag van maximaal € 435,–. De stichting betaald (uiteraard) vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en diverse andere toeslagen. Dit is op termijn niet meer te betalen.
De stichting vindt ook dat een eigen ondernemings-cao niet bij de omvang en cultuur van onze organisatie past. Iedere 3 jaar staat de stichting weer lijnrecht tegenover de FNV. De FNV legt vervolgens de veerponten aan de ketting waardoor u, als reiziger de dupe bent.
We zijn een mooi bedrijf, met trotse medewerkers en vervullen een belangrijke rol in het maatschappelijke leven in uw regio. We willen u, de reiziger, ook de komende jaren veilig en betaalbaar overzetten. Daarom is het noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarden van onze toekomstige medewerkers anders te organiseren.
Met vriendelijke groet, Bestuur stichting de Maasveren

jaarpas-animatie